eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2334 31.01.2020 Utgående brev Orinetering Rådmann
2019/843 28.01.2020 Utgående brev Svar ang tilbud på lydmikser - Ørland Kultursenter 2019 Stagelab
2019/843 28.01.2020 Utgående brev Svar ang tilbud på lydmikser - Ørland Kultursetner 2019 Trondheim lyd
2019/995 28.01.2020 Internt notat uten oppfølging Kravspesifikasjoner innkjøp nye kinostoler
2010/457 28.01.2020 Saksframlegg/innstilling Utvikling av besøkssenter våtmark Ørland
2009/3257 28.01.2020 Internt notat uten oppfølging Jorunn Sandnes - kunstnerlig utsmykking - Ørland kultursenter
2019/995 28.01.2020 Utgående brev INNKJØP KINOSTOLER TIL KINOSAL, ØRLAND KINO 2019 Til den det måtte gjelde
2009/3257 28.01.2020 Internt notat uten oppfølging Jorunn Sandnes - kunstnerlig utsmykking - Ørland kultursenter
2019/55 24.01.2020 Internt notat uten oppfølging Liste - parkeringstillatelser
2016/249 23.01.2020 Dokumentpost i saksmappe Evaluering av driftsavtalen om bruk av hest på kommunens turveier
2018/2121 23.01.2020 Utgående brev Refusjon av tildelte midler for "Ventnelommme - skolebuss" ved Karlsenget Fv6392 STATENS VEGVESEN
2019/555 23.01.2020 Utgående brev ØKB - riving utenfor basen - notater forurenset grunn - godkjenning notater MULTICONSULT NORGE AS
2016/249 23.01.2020 Dokumentpost i saksmappe Gang og sykkelvei Karlsenget, avtale Rambøll
2018/1822 23.01.2020 Utgående brev SØKNAD OM Å VÆRE VERTSKOMMUNE FOR UKM REGIONFESTIVAL 2019 Trøndelag fylkeskommune
2016/249 23.01.2020 Utgående brev Anmodning om delutbetaling av tilskudd til statlig medvirkning til sikring av Ørland - turvei til alle grender i Ørland kommune som friluftsområde for allmenheten Miljødirektoratet, v/Ann Jori Romundstad
2018/332 23.01.2020 Utgående brev Ferdigattest-avløpsanlegg på gnr 82, bnr 501, Lundamyrveien 47, 7140 Opphaug Hvitsand Entrepernør AS m.fl.
2016/249 23.01.2020 Utgående brev Kommunalt bidrag til privat vei - forslag til avtale Se adresseliste
2015/1214 23.01.2020 Utgående brev Bosetting Ørland IMDi
2018/348 23.01.2020 Utgående brev Lokalkonservator for museene i Ørland og Bjugn - Prosjekt for utvikling av natur kulturarv og museer i ytre Fosen Ørland Kultursenter
2019/45 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Søknad om innvendige bygningsmessige endringer ved Futura barnehage
2019/1003 23.01.2020 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon - rettighetsklage - støttekontakt - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2014/3368 06.01.2020 Internt notat uten oppfølging Overføring barnehage januar 2017- ***** ***** *****
2014/3365 06.01.2020 Internt notat uten oppfølging Husleiekontrakt- ***** ***** ***** ***** ***** *****
2006/2721 06.01.2020 Internt notat uten oppfølging Presisering vedr. produksjon av dokumenter i Ørland kommune
2017/1871 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Referat ***** ***** ***** ***** *****
2018/1489 03.01.2020 Utgående brev Bosettingskontrakt- ***** ***** *****
2018/1487 03.01.2020 Utgående brev Bosettingskontrakt- ***** ***** *****
2014/3605 03.01.2020 Utgående brev Kostnadsoverslag pasient Ørland- ***** ***** ***** *****
2016/988 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** *****
2016/990 03.01.2020 Utgående brev Husleiekontrakt- ***** ***** ***** *****
2016/1275 03.01.2020 Dokumentpost i saksmappe Instruks for avlevering av papirbasert arkiv
2016/1275 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Melding om avlevering (skjema 1)
2016/1275 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Avleveringsliste (skjema 2)
2017/1870 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Norskopplæring- ***** *****
2019/2042 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Husleiekontrakt- ***** ***** ***** *****
2019/2044 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Husleiekontrakt- ***** *****
2019/994 03.01.2020 Utgående brev Tilskudd ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1870 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging VS: Tilbud på forlengelse av undervisning, ***** ***** ***** *****
2016/1046 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** *****
2017/1869 03.01.2020 Internt notat uten oppfølging Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1869 03.01.2020 Utgående brev Information to meeting with family of ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/1900 02.01.2020 Utgående brev Etablering miljøbrønner Kråkå deponi Ørland kommune 'bbt@basum.no'
2018/100 30.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Ørland kommune - st. ref. 3677351016 *****
2018/100 30.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3677351016) *****
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte - ***** *****
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte - ***** *****
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat drøftingsmøte 20.03.19
2017/2020 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Signert intensjonsavtale med prosjektbeskrivelse
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse til økonomiplan 2020-2023 fra Naturviterne
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat drøftingsmøte 29.05.19
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte - ***** *****
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte - ***** *****
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte - ***** ***** *****
2017/534 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppsummering studietur Levanger og Stjørdal 03.06.2019
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innplassering ***** *****
2019/2344 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat drøftingsmøte 12.03.19
2018/191 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat/logg fra enhetsledermøter 2019
2018/191 30.12.2019 Utgående brev Nyhetsbrev no. 17 - Nye Ørland kommune Ledang Skjalg
2017/534 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Deltakere på workshop 2/stormøte 6.-7. juni 2019
2018/746 30.12.2019 Utgående brev Vedtak - Oppføring av tak over terrasse på 5015/67/30 - Skolegata 5 Hayati Yasar
2019/451 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til kartleggingssamtaler og innplasseringssamtaler
2019/451 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til kartleggingssamtaler og innplasseringssamtaler
2019/797 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Lederforum helse og omsorg Fosen - referat 07092018
2019/797 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Lederforum helse og omsorg Fosen - referat 22062018
2019/797 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Lederforum helse og omsorg Fosen - referat 16032018
2019/797 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Lederforum helse og omsorg Fosen - referat 25052018 (Hysnes)
2019/2013 30.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** - Oppsigelse *****
2013/997 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Overordnet HMS-plan 2013/14 Ørland kommune
2016/134 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrakt om bygging av ny barneskole på Brekstad
2018/191 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fase 5 - struktur underlagt kommunalsjefer - 26.11.18
2018/191 30.12.2019 Utgående brev Julenyhetsbrev - Nye Ørland kommune Ledang Skjalg
2018/191 30.12.2019 Utgående brev Nyhetsbrev no. 16, nye Ørland kommune Ledang Skjalg
2018/191 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tolkningsuttalelse
2019/194 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra styremøte i RORET KF 06.12.19
2019/170 30.12.2019 Utgående brev Vedtak - Riving av murpipe til bolig på 5015/74/14 - Kotteveien 4 Gudmund Brodersen
2017/534 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Deltakere på workshop 3/stormøte 18. septenmber 2019
2019/2013 30.12.2019 Utgående brev Mottatt oppsigelse *****
2007/2003 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Administrativ lederressurs i grunnskolen i Ørland
2018/191 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notat - Struktur strategisk administrativ ledelse 22.08.2018
2018/191 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fase 4 - oppdrag gjennomføringsplan
2018/340 30.12.2019 Internt notat Stokkøy Matstudio - Slokkevann Johan Uthus
2016/733 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Oppføring av vindmølle V-42 på 5015/76/15
2018/2374 30.12.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra reguleringsplanen for Ottersbo II og dens bestemmelser og pbl. § 29 - 4 for oppføring av bolig med garasje på 5015/82/302 - Jørgen Bjelkes vei 20
2019/708 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av varamedlemmer til interimstyret for nytt kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement i nye Ørland kommune
2016/114 27.12.2019 Utgående brev Beregning av refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv - ***** ***** ***** ***** ***** - perioden 05.12.2016-29.12.2016 *****
2019/194 27.12.2019 Inngående brev Ny daglig leder ansatt ved RORET, Ørland Regionale Kulturforetak Randi Wenche Haugen
2019/194 27.12.2019 Inngående brev Innkalling styremøte RORET KF- Ørland regionale kulturforetak Randi Wenche Haugen
2017/534 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Invitasjon og program for workshop 18. september - Ørland rådhus
2017/534 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til workshop 6. og 7. juni - Ørland rådhus
2018/1075 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kopi av rapport og viderebehov for logopedbehandling våren 2020 - ***** ***** *****
2019/1066 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kopi av rapport og viderebehov for logopedbehandling våren 2020 - ***** ***** *****
2018/1078 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Signert SFO - kontrakt - ***** ***** *****
2019/915 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kopi av rapport og viderebehov for logopedbehandling våren 2020 - ***** ***** *****
2015/875 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Registrering av trusler og vold - ***** ***** *****
2019/2342 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Registrering av trusler og vold - ***** ***** *****
2016/675 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Søknad om oppfyring av fyrverkeri med tillatelse gitt - Vidar Daltveit
2016/675 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Søknad om oppfyring av fyrverkeri med tillatelse gitt - Kent Roger Skaget
2018/1077 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/866 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2016/1803 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - 2. trinn
2019/2339 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Vitnemål - Fjellheim Oddveig
2019/4 27.12.2019 Inngående brev Svar på melding om tildeling av plass - ***** ***** ***** Margrete Djupå
2019/729 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Handlingsplan avvik etter branntilsyn - kommunale bygg - branntilsyn 2019
2018/1225 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/874 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/868 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2017/1291 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** *****
2018/1078 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/1221 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** ***** *****
2013/1183 27.12.2019 Utgående brev Ferdigattest - Oljetank på 5015/74/331 Sørli arkitekter as
2019/2024 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for planering av tomt til garasje på fradelt parsell av 5015/81/54
2015/272 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** *****
2019/2321 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Meldeskjema om elevens skolemiljø - ***** ***** *****
2015/875 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Registrering av trusler og vold - ***** ***** *****
2019/2343 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Registrering av trusler og vold - ***** ***** *****
2019/2343 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Registrering av trusler og vold - ***** ***** *****
2017/1898 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Brannteknisk tilstandsanalyse - opphaug skole - aktivitetsbygg
2016/1803 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering skoleår 2019/2020 - 2. trinn
2018/1075 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/2087 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/870 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/869 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** *****
2018/867 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** *****
2018/1226 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** ***** *****
2018/872 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon av halvårsvurdering høst 2019 - ***** *****
2015/1333 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2015/1334 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** ***** *****
2015/1334 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** ***** *****
2016/1681 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2016/1681 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2015/1328 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3606 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3607 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2017/85 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2017/85 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2014/3366 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3369 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3370 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3605 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3381 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2019/2335 27.12.2019 Utgående brev Lyberg Rune S. - Bekreftelse Rune S. Lyberg
2015/1332 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2015/1333 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2016/879 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2019/533 27.12.2019 Utgående brev Tillatelse til handel og oppevaring av fyrverkeri 2019 sesongen GOD HANDEL AS
2018/1586 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2019 - saldering av driftsbudsjettet
2019/1867 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av gårdstun - 5015/64/55 - Norset gård
2016/1047 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2016/1047 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2016/1047 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2015/1334 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** ***** *****
2016/1681 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2015/1328 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2015/1328 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2014/3365 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2014/3368 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2017/1870 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging A-melding ***** ***** *****
2019/1546 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Reetablering av driftsenheten til 5015/65/2 i rød støysone, Flatneset gård, på areal til nåværende 5015/64/20
2014/3367 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2016/1678 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2016/1678 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2017/85 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2016/988 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2015/272 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** *****
2019/673 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Delegering av ansvar og fullmakter mellom eksterende kommunestyrene i sammenslåingskommunene og det nyvalgte kommunestyret nye Ørland
2019/2251 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Avvikling av Bjugn Ørland PPT IKS
2015/2102 27.12.2019 Utgående brev Hårberg skole - skjøte samt underlag for servitutter på eiendommen gnr 69 bnr 14 Forsvarsbygg
2019/1310 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Utvidelse av areal i gitt dispensasjon for fradeling av eksisterende våningshus - 5015/65/3 - Fagereng
2015/272 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** *****
2016/1678 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2019/2016 27.12.2019 Utgående brev Vedtak - tillatelse til oppføring av uthus/utedo på Smellingen - 5015/61/44 SMELLINGENS VENNER
2019/2241 27.12.2019 Utgående brev Fradeling av tilleggsareal til hyttetomt godkjennes etter Jordloven - 5017/77/34 - Hansen Knut Knut Henry Hansen
2018/1210 27.12.2019 Utgående brev Søknad om foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2019/1985 27.12.2019 Saksframlegg/innstilling Finansiering av kommunens andel av kostnadene med bredbåndsutbyggingen "Full BREDDE TRFK 2019"
2019/2259 27.12.2019 Utgående brev Lønnsoppgjør for 2019 Bernt Lein
2015/265 27.12.2019 Utgående brev Fast arbeidsavtale Grete Lysø Melum
2017/534 27.12.2019 Inngående brev Ny versjon av sluttrapport Fremtidens helsebygg i nye Ørland kommune Stene, Milda Lunde
2017/1291 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kopi av rapport og viderebehov for logopedbehandling våren 2020 - ***** *****
2007/406 27.12.2019 Utgående brev Ferdigattest for anneks på 5015/82/323 - Karlsengveien 409 ARKI BYGG Robert Olaussen
2013/1183 27.12.2019 Utgående brev Vedtak - Oppføring av oljetank på 5015/74/331 - Havneveien 1 SØRLI ARKITEKTER AS
2015/1596 27.12.2019 Utgående brev Godtgjøring folkevalgte i GAMLE Ørland kommune 2. halvår 2019 - perioden 01.06.19. - 30.11.19 Fosen Lønn v/Lise Nilssen
2015/1596 27.12.2019 Utgående brev Godtgjøring folkevalgte i GAMLE Ørland kommune for desember 2019 - perioden 01.12.19. - 31.12.19 Fosen Lønn v/Lise Nilssen
2019/994 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmelding- ***** ***** *****
2017/2194 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2017/2194 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister ***** ***** ***** *****
2017/1743 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister ***** ***** ***** *****
2017/1743 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2015/1331 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** *****
2006/1742 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Signert taushetserklæring
2017/1870 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister ***** ***** *****
2017/1870 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** *****
2017/1870 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmelding- ***** *****
2018/1490 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** *****
2018/1487 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister ***** ***** *****
2017/1869 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister ***** ***** ***** *****
2017/1869 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjoner- ***** ***** *****
2017/2194 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Egenmeldinger- ***** ***** *****
2017/1871 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister ***** ***** ***** *****
2015/1329 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Timelister- ***** ***** ***** *****
Versjon:5.1.1.1