eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/13 19.03.2019 Utgående brev Fylkestingsvalget 2019 - stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/13 18.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/892 18.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjektgruppe - Samfunnsutvikling - 25.03.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Samfunnsutvikling
Ingen tilgang 18.03.2019 Utgående brev Nyhetsbrev nr 11 - Stillingsbeskrivelser og organisasjonskart Ansatte og politikere i Ørland og bjugn
2019/246 16.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunalsjef for oppvekst og utdanning Nye Ørland kommune - st. ref. 4008420451 *****
2019/246 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kommunalsjef for oppvekst og utdanning - st. ref. (4008420451) *****
2018/13 13.03.2019 Inngående brev Avrop på skanningtjenester Valg 2019 - Avrop skanning
2018/2139 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2019 - Valgstyret for kommunestyrevalget 2019
2018/13 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - tid og sted for stemmegivning
2018/13 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Gjennomføring, fullmakter og frister - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
2018/13 08.03.2019 Inngående brev Valgannonsering 2019 Info Frantz as
2018/13 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/17 07.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende Kommunevalg 2019 - Forespørsel om valglister Kjersti Veel Krauss
2019/17 05.03.2019 Inngående brev Kommunevalg 2019 - Forespørsel om valglister Kjersti Veel Krauss
2018/13 04.03.2019 Inngående brev Bestillingsskjema stemmesedler - 5057 Ørland Andvord Grafisk valgteam
2018/892 04.03.2019 Utgående brev Referat fra møte i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering 28.02.19 Medlemmene i politisk delprosjekt Politisk organisering
2018/13 04.03.2019 Inngående brev Valgannonsering 2019 FRANTZ AS
2018/2152 04.03.2019 Inngående brev Kommuneblomst Terje Sørensen
Ingen tilgang 01.03.2019 Utgående brev Annonse - Hovedopptak av barn i barnehage i Ørland og Bjugn kommuner 2019/2020 FOSNA-FOLKET AS
2019/108 28.02.2019 Utgående brev Innkalling til Budsjettkonferanse 1 - på Hovde Gård onsdag 27. februar kl. 09.00 Formannskapene i Ørland og Bjugn m.fl.
2018/892 27.02.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjekt - Politisk organisering 28.02.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering
Ingen tilgang 26.02.2019 Inngående brev Kartlegging av økonomiske konsekvenser - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk . Frist 28. februar 2019. Presiseringer og påminnelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1533 25.02.2019 Utgående brev Beslutningsutkast til 2. drøftingsmøte Raaen Emil
2018/1533 25.02.2019 Utgående brev Høring og drøfting av struktur nye Ørland Raaen Emil
2018/2153 25.02.2019 Utgående brev Rapportering - tilskudd til kulturbygging Fylkesmannen
2018/1533 25.02.2019 Utgående brev Besluttet struktur - nye Ørland kommune Emil Raaen
2019/194 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunalt foretak (KF) - kultur, natur og arrangement
Ingen tilgang 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Tiltredelse av felles administrativ ledelse for nye Ørland kommune
2019/108 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Prosess - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Ingen tilgang 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Finansreglement - prosess fram mot vedtak
2018/2153 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Plan for kulturbygging for nye Ørland kommune
2018/2152 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneblomst og kommunefugl for nye Ørland kommune
2019/225 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Håndtering av interkommunale selskap
2018/13 15.02.2019 Inngående brev Valgutstyr - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Vi minner om fristen 22. februar BICO
2018/2244 14.02.2019 Inngående brev Signert avtale om oppgradering til ePhorte 5.6 Indre Fosen kommune
2019/254 11.02.2019 Inngående brev Signert avtale KSS Gat VISMA ENTERPRISE AS
2018/2244 06.02.2019 Utgående brev Signert avtale Ephorte for nye Åfjord og Ørland - nye databaser Evry v/Tanja Golmen Leh
2019/212 06.02.2019 Inngående brev Signert bistandsavtale - Visma Velferd VISMA ENTERPRISE AS
2019/213 06.02.2019 Inngående brev Signert bistandsavtale vedrørende Visma Flyt Sampro VISMA ENTERPRISE AS
2019/166 06.02.2019 Inngående brev Signert bistandsavtale - Visma Familia VISMA ENTERPRISE AS
2019/214 06.02.2019 Inngående brev Tilbud sammenslåingsprosjekt Gerica Tieto
2019/215 06.02.2019 Inngående brev Tilbud på konsulentbistand ifm. kommunesammenslåing med Ørland NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS
2018/13 05.02.2019 Inngående brev Avrop - forespørsel om trykking av stemmesedler - 5057 Ørland Andvord Grafisk Valgteam
2018/1533 05.02.2019 Inngående brev Landbruk som egen enhet i Nye Ørland- Presisering høringsuttalelse fra Naturviterne og Parat for Naturviterne / Parat
2018/1533 04.02.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Naturviterne - Organisering Nye Ørland- Næring Naturviterne i Ørland
2018/1533 04.02.2019 Utgående brev Ny organisering nye Ørland - høringsnotat Ansatte og politikere
2018/892 01.02.2019 Utgående brev Referat fra møte i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering 31.01.19 Medlemmene i politisk delprosjekt Politisk organisering
2018/13 31.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på foreløpig avrop/forespørsel om trykking av stemmesedler Avroptrykkeri
2018/13 31.01.2019 Inngående brev Avrop på skanningtjenester og trykking av stemmesedler Valgdirektoratet v/Anders Skaalgaard
2019/166 29.01.2019 Inngående brev Signert avtale om sammenslåing av databaser nye Ørland - Familia VISMA ENTERPRISE AS
2018/13 28.01.2019 Inngående brev Ny utfylling - valgansvarlig og stedfortreder for kommunevalget 2019 VALGDIREKTORATET
2018/1898 28.01.2019 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale - drøfting av innplassering for Rolf Roodbol Rolf Roodbol
2018/13 28.01.2019 Utgående brev Ny utfylling - valgansvarlig og stedfortreder for kommunevalget 2019 - Nye Ørland kommune VALGDIREKTORATET
Ingen tilgang 26.01.2019 Inngående brev Kommunesammenslåing nye Ørland kommune - Svar fra KS på spørsmål om felles ledelse før 01.01.2020 KS
2018/892 25.01.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjekt - politisk organisering 31.01.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering
2018/2244 23.01.2019 Inngående brev Oppdatert tilbud nye databaser nye Ørland og nye Åfjord kommuner - samt oppgradering til ePhorte 5.6 Evry v/Tanja Golmen Leh
2018/1898 18.01.2019 Inngående brev Signert referat fra møte med Thomas Engen Thomas Engen
2018/2186 17.01.2019 Utgående brev Svar vedrørende søknad om tilskudd - Fellesnemnda sammenslåing Bjugn kirkelige fellesråd og Ørland kirkelige fellesråd Ørland Menighetskontor v/Karen Lervik Stai m.fl.
2018/1898 15.01.2019 Inngående brev Rapporter ifm utvelgelse av kommunalsjefer til Nye Ørland kommune SEARCH HOUSE AS
2018/2139 19.12.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2019 - Fellesnemnda og Arbeidsutvalget
2018/2152 19.12.2018 Saksframlegg/innstilling Kommuneblomst og kommunefugl for nye Ørland kommune
Ingen tilgang 19.12.2018 Saksframlegg/innstilling Kommunevåpen for nye Ørland kommune
2018/13 18.12.2018 Inngående brev Valgopplæring 2019 VALGDIREKTORATET
2018/13 17.12.2018 Inngående brev Listeforslag til Fylkestingsvalget 2019 - Orientering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/1682 14.12.2018 Inngående brev Status og oppfølging prosjekt sak/arkiv for kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Versjon:5.1.1.1