eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/13 13.09.2019 Saksframlegg/innstilling Valgstyrets behandling og godkjenning av valgprotokoller for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
2019/798 11.09.2019 Inngående brev Signering av avtaler - Kommunesammenslåing UNINETT AS
2019/798 11.09.2019 Inngående brev Purring - Rammeavtale - Tjenesteoversikt - Databehandleravtale Feide UNINETT AS
2019/798 10.09.2019 Inngående brev Purring - Rammeavtale - Tjenesteoversikt - Databehandleravtale Feide sendt fra Uninett AS UNINETT AS
2019/4 06.09.2019 Inngående brev Svar på melding om tildeling av plass i Borgen barnehage - ***** ***** ***** *****
2019/4 06.09.2019 Utgående brev Vedtak om barnehageplass i Ørland kommune - ***** ***** ***** *****
2019/1320 05.09.2019 Utgående brev Opplysninger om kommunalt mottakssted for hjelpemidler i ny kommune fra 01.01.2020 NAV hjelpemiddelsentralen
2019/1720 04.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
Ingen tilgang 04.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** *****
2019/1718 03.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass - ***** ***** ***** *****
2019/4 03.09.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** Ann-Karin Sæther m.fl.
2019/4 03.09.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** Jeanett M L Rædergård m.fl.
2019/4 03.09.2019 Inngående brev Svar på melding om tildeling av plass - ***** ***** ***** Ingrid Støwer
2019/1718 03.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av barnehageplass - ***** ***** ***** *****
2018/13 03.09.2019 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/1509 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
2019/1512 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
2019/1514 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
2019/1518 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** *****
2019/4 03.09.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** Maria Kristin N Garli m.fl.
2019/1593 03.09.2019 Utgående brev Signert avtale om Helseundersøkelsen i Trøndelag NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
2018/13 03.09.2019 Inngående brev Valg 2019 - Ny informasjon - Pakking av valgmateriell til fylket TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/1558 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsreglement for Nye Ørland kommune
2019/1559 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Permisjonsreglement for Nye Ørland kommune
2019/1627 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Prosess for vedtak av lokale forskrifter nye Ørland kommune
2019/1588 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Forholdet mellom ny og gammel kommune
2019/1593 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)
2019/1597 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Borgerlig vielse i nye Ørland kommune - organisering og reglement
2019/1679 29.08.2019 Inngående brev Signert avtale - bruksvilkår for DIFIs fellesløsninger Prosjektleder / DIFI
2019/1266 29.08.2019 Inngående brev Oversendelse av kontrakt for signering - DSB-CIM - nye Ørland kommune 1.1.20 ONE VOICE AS
Ingen tilgang 28.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** *****
2019/1668 28.08.2019 Inngående brev Ørland kommune – målvedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen SPRÅKRÅDET
2018/13 27.08.2019 Utgående brev Annonse - Valgting - tid og stesd for stemmegivning på valgdagene 8. og 9. september - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Fosna Folket
2019/1377 26.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/13 26.08.2019 Utgående brev Planlagt overlevering av valgmateriale til Fylkeskommunen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/1648 26.08.2019 Utgående brev Retningslinjer og metodikk for oppfølging av sykmeldte - Nye Ørland kommune Nervik Ann-Berit m.fl.
2018/13 26.08.2019 Inngående brev 2019-valget - listebæring på valgdagen Khalid al-Barnawi
2019/1644 23.08.2019 Inngående brev Signert avtale om Mikromark biblioteksystem BIBLIOTEKENES IT-SENTER AS
2018/13 23.08.2019 Utgående brev Ordning og arbeidsfordeling for valglokalene (kretsene i Ørland og Bjugn) på selve valgdagene 8. og 9. september 2019 Ansvarlige valglokalene m.fl.
2019/1644 23.08.2019 Inngående brev Signert databehandleravtale om Mikromark biblioteksystem BIBLIOTEKENES IT-SENTER AS
2018/13 23.08.2019 Utgående brev Fylkestingsvalget 2019 - stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/13 22.08.2019 Inngående brev Valg 2019 - Sjekkliste for kommunenes pakking av valgmateriell til fylkeskommunen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/13 20.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende distribusjon av valgmateriell valg 2019_ordre 1016455797 [ ref:_00D20BwOI._5002X2X4eAS:ref ] Bring Kundeservice
2019/4 20.08.2019 Inngående brev Signert svar på melding om tildeling av plass - ***** ***** ***** Siw-Lindia L Ledsaak
2018/13 19.08.2019 Inngående brev Distribusjon av valgmateriell valg 2019_ordre 1016455797 [ ref:_00D20BwOI._5002X2X4eAS:ref ] Bring Kundeservice
2018/13 19.08.2019 Utgående brev Signert endringsbilag Evry
2018/2244 15.08.2019 Utgående brev Signert avtale - bilag 9 - endringsanmodning for oppsett av Søk+ for nye Ørland kommune Evry AS
Ingen tilgang 15.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** *****
2019/1558 14.08.2019 Utgående brev Godkjenning av referat fra møte med de hovedtillitsvalgte 18. juni Nervik Ann-Berit og øvrige hovedtillitsvalgte Ørland kommune m.fl.
2018/2244 14.08.2019 Inngående brev Bilag 9 - Endring av leveransen etter avtaleinngåelsen for Søk+ Endringsmelding Evry AS
2019/1559 14.08.2019 Utgående brev Godkjenning av referat fra møte med de hovedtillitsvalgte 18. juni Nervik Ann-Berit og øvrige hovedtillitsvalgte Ørland kommune m.fl.
2019/1558 14.08.2019 Utgående brev Forslag til arbeidsreglement og permisjonsreglement for Nye Ørland kommune Ledergruppe Ørland, Hovedtillitsvalgte Ørland m.fl.
2019/1559 14.08.2019 Utgående brev Forslag til arbeidsreglement og permisjonsreglement for Nye Ørland kommune Ledergruppe Ørland, Hovedtillitsvalgte Ørland m.fl.
2019/4 09.08.2019 Utgående brev Vedtak om barnehageplass i Ørland kommune - ***** ***** ***** Siw-Lindia L Ledsaak
2019/4 09.08.2019 Utgående brev Vedtak om barnehageplass i Ørland kommune - ***** ***** ***** Ingrid Støwer
2019/194 08.08.2019 Utgående brev Interimstyret for kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement Bård Foshaug m.fl.
2019/1518 07.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** *****
2019/194 07.08.2019 Inngående brev Notat fra KS Advokatene KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2019/194 07.08.2019 Inngående brev Deltakelse i interimstyre *****
2019/194 07.08.2019 Inngående brev Interimstyret nytt KF Røkkum Ådne
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Interimstyret for kommunalt foretak - møte 5. juni avlyses Ådne Røkkum m.fl.
2019/1514 07.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
2019/1518 07.08.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i barnehage - Tilleggsinformasjon - ***** ***** ***** *****
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Interimstyret for kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement Marit Knutshaug Ervik m.fl.
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Interimsstyret for kommunalt foretak - møte tirsdag 18. juni kl. 16:30-18:30 vara interimstyret
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i interimsstyret 24.06.19 'Pedersen Ida Helen' m.fl.
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i interimsstyret - mandag 5. august kl. 16:00-18:30. 'Fredrik Sandness' m.fl.
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Referat fra møte i interimsstyret 5. august 2019 'Fredrik Sandness' m.fl.
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Interimsstyret for kommunalt foretak - møte tirsdag 18. juni kl. 16:30-18:30 Emil Raaen m.fl.
2019/194 07.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i interimsstyret - mandag 5. august kl. 16:00-18:30. 'Fredrik Sandness' m.fl.
2019/1504 06.08.2019 Utgående brev Oversendelse signert avtale - Ørland kommune - avtale om oppslag i DSF Evry Infotorg
2019/1509 06.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
2019/1512 06.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** *****
Ingen tilgang 05.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 05.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass - ***** ***** *****
2019/4 05.08.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** Anna Mellupe m.fl.
2019/4 05.08.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** Ingrid Støwer m.fl.
2019/4 05.08.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** Hanne Digerås Berg m.fl.
2019/4 05.08.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass - ***** ***** Sara Vo m.fl.
2018/13 30.07.2019 Utgående brev Godkjent annonse - Forhåndsstemming i Ørland og Bjugn kommuner - Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 Fosna Folket
2019/1474 29.07.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Nye Ørland kommune sendt fra KS Konsern KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2018/13 24.07.2019 Utgående brev Annonse - Forhåndsstemming i Ørland og Bjugn kommuner - Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 Fosna Folket
2019/1451 23.07.2019 Inngående brev Acos CMS portal kontrakt - videreføring av avtaler Fosen IKT
2019/1432 22.07.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale - Valdor Lars Lars Arvo Valdor
2018/13 22.07.2019 Utgående brev Svar - Saksnummer#08942 - Spedisjon av forhåndsstemmer VALGDIREKTORATET m.fl.
2018/13 22.07.2019 Utgående brev Varsel om registrering i Sametingets valgmanntall Ellen Sara Reiten Bientie m.fl.
2019/1411 15.07.2019 Inngående brev Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
Ingen tilgang 10.07.2019 Utgående brev Svar vedr. varamedlem stemmestyre Renate Hellem
2018/13 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/13 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1377 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/13 08.07.2019 Inngående brev Forsendelse av forhåndsstemmer VALGDIREKTORATET
2018/13 04.07.2019 Inngående brev Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret VALGDIREKTORATET
2019/675 02.07.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
Ingen tilgang 02.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedr. vara til stemmestyret Renate Hellem
Ingen tilgang 28.06.2019 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1320 27.06.2019 Inngående brev Opplysninger om kommunalt mottakssted for hjelpemidler i ny kommune fra 01.01.2020 NAV hjelpemiddelsentralen
2019/1150 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Saldering budsjett 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune
Ingen tilgang 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Pilot for programfinansiering 0-24 samarbeidet
2019/917 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om kommunalt næringsavfall
2019/1189 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiske måltall for nye Ørland kommune
2019/1188 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Finansreglement for nye Ørland kommune
2019/71 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ordførerkjede for nye Ørland kommune - tilbudsforespørsel
2019/1153 25.06.2019 Inngående brev Nye Ørland kommune - innspill til sak i Fellesnemda 20.06.2019 ifm budsjett 2020 Trond Amundsveen
Ingen tilgang 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomireglement for nye Ørland kommune
2019/1118 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport og årsregnskap 2018 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune
2019/1149 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1. tertial 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune
2019/1148 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Hovedbankavtale
2019/1153 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - nye Ørland kommune
2019/331 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Grafisk profil nye Ørland kommune
2018/13 21.06.2019 Utgående brev Korrektur annonse om manntall til offentlig ettersyn Fosna Folket
2019/1050 21.06.2019 Utgående brev Stilling som daglig leder nytt kulturforetak fra 01.01.20 - vurdering av spørsmål om ekstern utlysning eller del av utvalgskretsen *****
2018/13 21.06.2019 Utgående brev Innkalling til opplæring og informasjon for stemmestyrene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Jens Johan Lysøbakk m.fl.
2019/667 20.06.2019 Inngående brev Signert avtale om kjøp av programvarelisens, kundestøtte og oppgraderingstjenester fra CompuGroup Medical Norway COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/1270 20.06.2019 Inngående brev Registrering av Skatteoppkreveren i Nye Ørland kommune REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
2019/1266 20.06.2019 Utgående brev DSB-CIM - nye Ørland kommune 1.1.20 One Voice AS
2019/1220 17.06.2019 Inngående brev Kommunesammenslåing 1.1.20 - nye avtaler KS FIKS/SvarUt
2019/1220 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse av signert avtale - 5057 Ørland kommune - org.nr. 921806027 KS FIKS/SvarUt
Ingen tilgang 17.06.2019 Inngående brev Kommunesammenslåinger - eiendomsskatt - ev. bruk av boligverdier/formuesgrunnlag KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2019/1220 17.06.2019 Inngående brev 5057 Ørland og lokale administratorer opprettet KS FIKS/SvarUt
2019/1153 13.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/13 13.06.2019 Inngående brev EVA Skanning: Teknisk informasjon og krav til utstyr Evry
2018/13 13.06.2019 Utgående brev Valg 2019 - skanningleverandør - signert avtale om kjøp av programvare og utstyr EVRY Valgskan m.fl.
Ingen tilgang 11.06.2019 Inngående brev VS: Nyhetsbrev Nye Ørland Bjugn Postmottak
Versjon:5.1.1.1