eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/13 22.05.2019 Inngående brev Bekreftelse valgmateriell Valgdirektoratet
2019/1006 21.05.2019 Inngående brev Spørsmål til flyktningtjenesten i kommunen BIRKENES KOMMUNE
2018/13 21.05.2019 Inngående brev Utvidelse av frist for bestilling av informasjonsbrosjyrer til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 VALGDIREKTORATET
2019/331 21.05.2019 Utgående brev Signert tilbud grafisk profil nye Ørland kommune PUNCH REKLAME AS
2019/979 20.05.2019 Utgående brev Pristilbud og signert avtale - FamacWeb FDVHUSET AS
2019/951 14.05.2019 Inngående brev Signert avtale om tilgang til integrasjonstjenester - Visma Flyt Barnehage EVRY NORGE AS
2018/13 13.05.2019 Utgående brev Svar vedrørende åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no post@valg.no
2019/194 13.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte i interimstyre for nytt kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement i nye Ørland kommune Snorre Glørstad m.fl.
2019/225 13.05.2019 Utgående brev Håndtering av eierskap og interkommunale selskap SAVA AS m.fl.
2018/13 10.05.2019 Inngående brev Bestilling av informasjonsbrosjyrer VALGDIREKTORATET
2018/13 10.05.2019 Inngående brev Åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no post@valg.no
2019/899 08.05.2019 Inngående brev Oversendelse - Synspunkter fra BNF om dimensjonering av administrativt nivå og kostnader for NØK - Bekymringsbrev BJUGN NÆRINGSFORUM m.fl.
2018/13 08.05.2019 Inngående brev Svar vedr. Bestilling av valglokale for Sandnes krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Vallersund Oppvekstsenter
2018/13 08.05.2019 Inngående brev Svar vedr. Bestilling av valglokale for Oksvoll krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Valsfjord Ungdomslag
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Botngård krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Bjugn kommune, Anlegg og drift
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Sandnes krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Vallersund Oppvekstsenter
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Fagerenget krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Fagerenget Montessoriskole
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestillingsskjema stemmesedler kommunevalg 2019 - 5057 Ørland Andvord Grafisk valgteam
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Oksvoll krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Valsfjord ungdomslag
2019/331 07.05.2019 Inngående brev Tilbud Grafisk profil Nye Ørland kommune PUNCH REKLAME AS
2019/331 07.05.2019 Utgående brev Forespørsel om tilbud på grafisk profil for nye Ørland kommune Tibe-T m.fl.
2019/331 07.05.2019 Inngående brev Tilbud Grafisk profil i Nye Ørland kommune ULLEBERG WOLD AS
2018/892 06.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering 09.05.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering
2019/226 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i nye Ørland kommune
2019/71 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ordførerkjede for nye Ørland kommune
2019/847 03.05.2019 Inngående brev Vedrørende kommunesammenslåing KEMNEREN I ØRLAND KOMMUNE
2019/598 02.05.2019 Inngående brev Krisesenteret ønsker gjerne å få komme ut til deres kommune til ett tverrfaglig/tverretatlig møte Krisesenter for Orkdal og omegn
2019/798 30.04.2019 Inngående brev Rammeavtale fra Uninett for signering UNINETT AS
2019/196 25.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune
Ingen tilgang 25.04.2019 Saksframlegg/innstilling Organisering av landbrukskontoret i nye Ørland kommune
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Brekstad krets til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Ørland Kultursenter m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Forhåndsstemming på Ørland Flystasjon ifm årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Ørland Flystasjon v/Velferden m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Institusjonsstemming ved ØMS 26. august kl. 09.00 - 12.00 på Kløverstua, ifm årets Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ØMS v/Ljøkelsøy Rannveig m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Opphaug krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 8. september 2019 Opphaug skole m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Storfosna krets til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Storfosna Vel v/Cathrine Skaget
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Brekstad krets til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Ørland Kultursenter m.fl.
2018/13 24.04.2019 Inngående brev Svar vedørende forhåndsstemming på Ørland Flystasjon ifm årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Ørland Flystasjon v/Overland, Erling
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi mobilitet fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi gods fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi trafikksikkerhet fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi sjø fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/724 16.04.2019 Utgående brev Signert avtale om konsulentbistand - Unit4 Business World EVRY NORGE AS
2019/667 08.04.2019 Utgående brev Signert tilbud og databehandleravte CompuGroup Medical Norway COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/673 08.04.2019 Inngående brev Særutskrift Reglement for Ungdomsrådet i nye Ørland kommune Bjugn Ungdomsråd
2019/17 04.04.2019 Utgående brev Kommunestyrevalg 2019 - melding om oppføring på partiliste Kandidater som er oppført på partiliste til kommunestyrevalget 2019
Ingen tilgang 04.04.2019 Inngående brev Signert avtale om tjenestetilbud TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Ingen tilgang 04.04.2019 Inngående brev Viderføring av avtale JOHAN KRISTIAN AUNE
2019/638 03.04.2019 Inngående brev Signert avtale - Sammenslåing av Bravida Integra adgangskontroll for Bjugn og Ørland kommune BRAVIDA NORGE AS
2019/214 03.04.2019 Utgående brev Signert vedlikeholdsavtale - Gerica TIETO NORWAY AS
2018/892 01.04.2019 Utgående brev Referat fra møte i politisk delprosjektgruppe - Samfunnsutvikling 25.03.19 Medlemmene i politisk delprosjektgruppe Samfunnsutvikling
2018/892 01.04.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjektgruppe - Samferdsel 05.04.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe Samferdsel
Ingen tilgang 29.03.2019 Inngående brev Anmodning om ny avtale om tilskudd til drift fra 1.1.2020 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP SØR-TRØNDELAG
2019/598 29.03.2019 Inngående brev Forslag til samarbeidsavtale for perioden 01.01.2020 - 31.12.2022 KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN
2019/597 28.03.2019 Inngående brev Høring delstrategier innen samferdsel og tilbud om orientering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/591 28.03.2019 Inngående brev Signert avtale om konsulentbistand - tjenester knyttet til kommunesammenslåing - Visma Flyt Skole VISMA UNIQE AS
2019/194 25.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett og arrangement - organisering
2019/500 25.03.2019 Saksframlegg/innstilling Lokalisering av barnevern i nye Ørland
Ingen tilgang 25.03.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og Trøndelag politidistrikt
2019/492 25.03.2019 Saksframlegg/innstilling Utredning organisering av PP-tjenesten
2018/13 22.03.2019 Inngående brev Tilbud på skannerløsning for Valg 2019 - jfr. kunngjøring minikonkurranse - Evry EVRY Valgskan
2018/13 19.03.2019 Utgående brev Fylkestingsvalget 2019 - stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/13 18.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/892 18.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjektgruppe - Samfunnsutvikling - 25.03.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Samfunnsutvikling
Ingen tilgang 18.03.2019 Utgående brev Nyhetsbrev nr 11 - Stillingsbeskrivelser og organisasjonskart Ansatte og politikere i Ørland og bjugn
2019/246 16.03.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunalsjef for oppvekst og utdanning Nye Ørland kommune - st. ref. 4008420451 *****
2019/246 16.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kommunalsjef for oppvekst og utdanning - st. ref. (4008420451) *****
2018/13 13.03.2019 Inngående brev Avrop på skanningtjenester Valg 2019 - Avrop skanning
2018/2139 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2019 - Valgstyret for kommunestyrevalget 2019
2018/13 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - tid og sted for stemmegivning
2018/13 12.03.2019 Saksframlegg/innstilling Gjennomføring, fullmakter og frister - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
2018/13 08.03.2019 Inngående brev Valgannonsering 2019 Info Frantz as
2018/13 08.03.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 - Stemmesedler til forhåndsstemmegivning og valgting TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/17 07.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende Kommunevalg 2019 - Forespørsel om valglister Kjersti Veel Krauss
2019/17 05.03.2019 Inngående brev Kommunevalg 2019 - Forespørsel om valglister Kjersti Veel Krauss
2018/13 04.03.2019 Inngående brev Bestillingsskjema stemmesedler - 5057 Ørland Andvord Grafisk valgteam
2018/892 04.03.2019 Utgående brev Referat fra møte i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering 28.02.19 Medlemmene i politisk delprosjekt Politisk organisering
2018/13 04.03.2019 Inngående brev Valgannonsering 2019 FRANTZ AS
2018/2152 04.03.2019 Inngående brev Kommuneblomst Terje Sørensen
Ingen tilgang 01.03.2019 Utgående brev Annonse - Hovedopptak av barn i barnehage i Ørland og Bjugn kommuner 2019/2020 FOSNA-FOLKET AS
2019/108 28.02.2019 Utgående brev Innkalling til Budsjettkonferanse 1 - på Hovde Gård onsdag 27. februar kl. 09.00 Formannskapene i Ørland og Bjugn m.fl.
2018/892 27.02.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjekt - Politisk organisering 28.02.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering
Ingen tilgang 26.02.2019 Inngående brev Kartlegging av økonomiske konsekvenser - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk . Frist 28. februar 2019. Presiseringer og påminnelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1533 25.02.2019 Utgående brev Beslutningsutkast til 2. drøftingsmøte Raaen Emil
2018/1533 25.02.2019 Utgående brev Høring og drøfting av struktur nye Ørland Raaen Emil
2018/2153 25.02.2019 Utgående brev Rapportering - tilskudd til kulturbygging Fylkesmannen
2019/194 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunalt foretak (KF) - kultur, natur og arrangement
Ingen tilgang 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Tiltredelse av felles administrativ ledelse for nye Ørland kommune
2019/108 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Prosess - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Ingen tilgang 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Finansreglement - prosess fram mot vedtak
2018/2153 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Plan for kulturbygging for nye Ørland kommune
2018/2152 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneblomst og kommunefugl for nye Ørland kommune
2019/225 21.02.2019 Saksframlegg/innstilling Håndtering av interkommunale selskap
Versjon:5.1.1.1