eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1411 15.07.2019 Inngående brev Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
Ingen tilgang 10.07.2019 Utgående brev Svar vedr. varamedlem stemmestyre Renate Hellem
2018/13 08.07.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/13 08.07.2019 Inngående brev Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1377 08.07.2019 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/13 08.07.2019 Inngående brev Forsendelse av forhåndsstemmer VALGDIREKTORATET
2018/13 04.07.2019 Inngående brev Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret VALGDIREKTORATET
Ingen tilgang 02.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedr. vara til stemmestyret Renate Hellem
2019/1325 28.06.2019 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/1320 27.06.2019 Inngående brev Opplysninger om kommunalt mottakssted for hjelpemidler i ny kommune fra 01.01.2020 NAV hjelpemiddelsentralen
Ingen tilgang 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Pilot for programfinansiering 0-24 samarbeidet
2019/917 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om kommunalt næringsavfall
2019/1189 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiske måltall for nye Ørland kommune
2019/1188 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Finansreglement for nye Ørland kommune
2019/71 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ordførerkjede for nye Ørland kommune - tilbudsforespørsel
2019/1153 25.06.2019 Inngående brev Nye Ørland kommune - innspill til sak i Fellesnemda 20.06.2019 ifm budsjett 2020 Trond Amundsveen
Ingen tilgang 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomireglement for nye Ørland kommune
2019/1150 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Saldering budsjett 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune
2019/1118 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport og årsregnskap 2018 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune
2019/1148 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Hovedbankavtale
2019/1149 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1. tertial 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland kommune
2019/1153 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - nye Ørland kommune
2019/331 25.06.2019 Saksframlegg/innstilling Grafisk profil nye Ørland kommune
2019/1050 21.06.2019 Utgående brev Stilling som daglig leder nytt kulturforetak fra 01.01.20 - vurdering av spørsmål om ekstern utlysning eller del av utvalgskretsen *****
2018/13 21.06.2019 Utgående brev Innkalling til opplæring og informasjon for stemmestyrene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Jens Johan Lysøbakk m.fl.
2018/13 21.06.2019 Utgående brev Korrektur annonse om manntall til offentlig ettersyn Fosna Folket
2019/1266 20.06.2019 Utgående brev DSB-CIM - nye Ørland kommune 1.1.20 One Voice AS
2019/667 20.06.2019 Inngående brev Signert avtale om kjøp av programvarelisens, kundestøtte og oppgraderingstjenester fra CompuGroup Medical Norway COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/1270 20.06.2019 Inngående brev Registrering av Skatteoppkreveren i Nye Ørland kommune REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
2019/1220 17.06.2019 Inngående brev Kommunesammenslåing 1.1.20 - nye avtaler KS FIKS/SvarUt
2019/1220 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse av signert avtale - 5057 Ørland kommune - org.nr. 921806027 KS FIKS/SvarUt
2019/1220 17.06.2019 Inngående brev 5057 Ørland og lokale administratorer opprettet KS FIKS/SvarUt
2018/2197 17.06.2019 Inngående brev Kommunesammenslåinger - eiendomsskatt - ev. bruk av boligverdier/formuesgrunnlag KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2018/13 13.06.2019 Utgående brev Valg 2019 - skanningleverandør - signert avtale om kjøp av programvare og utstyr EVRY Valgskan m.fl.
2018/13 13.06.2019 Inngående brev EVA Skanning: Teknisk informasjon og krav til utstyr Evry
2019/1153 13.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/13 05.06.2019 Inngående brev Svar vedr. Bestilling av valglokale for Fagerenget krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Jan Helge
2018/13 05.06.2019 Inngående brev Forhåndsstemming ved Fosen videregående skole i forb. med årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Biblioteket
2018/13 05.06.2019 Inngående brev Svar vedr. Bestilling av valglokale for Botngård krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Bjugn kommune
2018/13 05.06.2019 Inngående brev Institusjonsstemming ved Bjugn helsesenter i forb. med årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Bjugn helsesenter
2018/13 05.06.2019 Inngående brev Forhåndsstemming ved Fosen videregående skole i forb. med årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Fosen videregående skole
2018/13 03.06.2019 Utgående brev Kunngjøring - manntall til offentlig ettersyn - annonse Fosna Folket
2019/331 03.06.2019 Inngående brev Grafisk profilmanual Ørland kommune PUNCH REKLAME AS
2018/13 29.05.2019 Inngående brev Oversendelse av stemmesedler - Korrektur for Ørland (5057), version 1 Andvord Grafisk valgteam
2018/13 29.05.2019 Utgående brev Ørland (5057) versjon 1- stemmesedler godkjent til trykking Andvord Grafisk valgteam
2019/673 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for politiske organer i nye Ørland kommune
2019/970 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i nye Ørland kommune
2017/2132 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement godtgjøring til folkevalgte nye Ørland kommune
2018/1898 28.05.2019 Inngående brev Personrapport Nye Ørland kommune SEARCH HOUSE AS
2019/969 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtekter skolefritidsordning nye Ørland
2019/196 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune
2019/917 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunalt næringsavfall
2019/916 28.05.2019 Saksframlegg/innstilling Disponering av tildelte infrastrukturmidler nye Ørland
2018/13 27.05.2019 Inngående brev Påminnelse om uttak av opsjoner til kontrakt på skannerløsning til valget i 2019 EVRY Valgskan
2018/13 27.05.2019 Utgående brev Uttak korrektur 5057 Ørland - stemmesedler Andvord Grafisk valgteam
Ingen tilgang 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Supplering stemmestyrer
2019/17 24.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - nye Ørland kommune
2018/13 22.05.2019 Inngående brev Bekreftelse valgmateriell Valgdirektoratet
2018/13 21.05.2019 Inngående brev Utvidelse av frist for bestilling av informasjonsbrosjyrer til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 VALGDIREKTORATET
2019/1006 21.05.2019 Inngående brev Spørsmål til flyktningtjenesten i kommunen BIRKENES KOMMUNE
2019/331 21.05.2019 Utgående brev Signert tilbud grafisk profil nye Ørland kommune PUNCH REKLAME AS
2019/979 20.05.2019 Utgående brev Pristilbud og signert avtale - FamacWeb FDVHUSET AS
2019/951 14.05.2019 Inngående brev Signert avtale om tilgang til integrasjonstjenester - Visma Flyt Barnehage EVRY NORGE AS
2019/225 13.05.2019 Utgående brev Håndtering av eierskap og interkommunale selskap SAVA AS m.fl.
2019/194 13.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte i interimstyre for nytt kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement i nye Ørland kommune Snorre Glørstad m.fl.
2018/13 13.05.2019 Utgående brev Svar vedrørende åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no post@valg.no
2018/13 10.05.2019 Inngående brev Åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no post@valg.no
2018/13 10.05.2019 Inngående brev Bestilling av informasjonsbrosjyrer VALGDIREKTORATET
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Oksvoll krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Valsfjord ungdomslag
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestillingsskjema stemmesedler kommunevalg 2019 - 5057 Ørland Andvord Grafisk valgteam
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Botngård krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Bjugn kommune, Anlegg og drift
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Fagerenget krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Fagerenget Montessoriskole
2018/13 08.05.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Sandnes krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Vallersund Oppvekstsenter
2018/13 08.05.2019 Inngående brev Svar vedr. Bestilling av valglokale for Oksvoll krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Valsfjord Ungdomslag
2018/13 08.05.2019 Inngående brev Svar vedr. Bestilling av valglokale for Sandnes krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Vallersund Oppvekstsenter
2019/899 08.05.2019 Inngående brev Oversendelse - Synspunkter fra BNF om dimensjonering av administrativt nivå og kostnader for NØK - Bekymringsbrev BJUGN NÆRINGSFORUM m.fl.
2019/331 07.05.2019 Inngående brev Tilbud Grafisk profil Nye Ørland kommune PUNCH REKLAME AS
2019/331 07.05.2019 Inngående brev Tilbud Grafisk profil i Nye Ørland kommune ULLEBERG WOLD AS
2019/331 07.05.2019 Utgående brev Forespørsel om tilbud på grafisk profil for nye Ørland kommune Tibe-T m.fl.
2018/892 06.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering 09.05.19 Til medlemmene i politisk delprosjektgruppe - Politisk organisering
2019/226 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i nye Ørland kommune
2019/71 06.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ordførerkjede for nye Ørland kommune
2019/847 03.05.2019 Inngående brev Vedrørende kommunesammenslåing KEMNEREN I ØRLAND KOMMUNE
2019/598 02.05.2019 Inngående brev Krisesenteret ønsker gjerne å få komme ut til deres kommune til ett tverrfaglig/tverretatlig møte Krisesenter for Orkdal og omegn
2019/798 30.04.2019 Inngående brev Rammeavtale fra Uninett for signering UNINETT AS
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Brekstad krets til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Ørland Kultursenter m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Storfosna krets til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget, mandag 9. september 2019 Storfosna Vel v/Cathrine Skaget
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Opphaug krets til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, mandag 8. september 2019 Opphaug skole m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Institusjonsstemming ved ØMS 26. august kl. 09.00 - 12.00 på Kløverstua, ifm årets Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ØMS v/Ljøkelsøy Rannveig m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Forhåndsstemming på Ørland Flystasjon ifm årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Ørland Flystasjon v/Velferden m.fl.
2018/13 25.04.2019 Utgående brev Bestilling av valglokale for Brekstad krets til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget, søndag 8. og mandag 9. september 2019 Ørland Kultursenter m.fl.
Ingen tilgang 25.04.2019 Saksframlegg/innstilling Organisering av landbrukskontoret i nye Ørland kommune
2019/196 25.04.2019 Saksframlegg/innstilling Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune
2018/13 24.04.2019 Inngående brev Svar vedørende forhåndsstemming på Ørland Flystasjon ifm årets Kommunestyre- og fylkestingsvalg Ørland Flystasjon v/Overland, Erling
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi sjø fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi trafikksikkerhet fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi gods fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/597 23.04.2019 Utgående brev Høring delstrategi mobilitet fra Ørland og Bjugn kommuner Trøndelag fylkeskommune
2019/724 16.04.2019 Utgående brev Signert avtale om konsulentbistand - Unit4 Business World EVRY NORGE AS
Versjon:5.1.1.1